Ønsker du å holde bedriftspresentasjon eller arrangere bedriftsbesøk?

 

Aksel jobber hardt for å knytte nære kontakter med næringsmiljøet. Å holde bedriftspresentasjon eller arrangere bedriftsbesøk er en unik mulighet for din bedrift til å komme i direkte kontakt med studentene våre og gjøre din bedrift attraktiv. Dette er en god arena for nettverksbygging og rekruttering til ledige stillinger. 

 

For mer informasjon, ta kontakt med bedrift@aksel-uis.no

 

 

Ønsker du som bedrift en unik mulighet til å komme i kontakt med studenter?

 

Som samarbeidspartner med Aksel er du med på å gi studentene ved marin- og offshore, og maskinstudie ved Universitet i Stavanger mer dybde i mulighetene etter studie. For å få dette til jobber vi i linjeforeningen aktivt med å opprettholde nær kontakt med næringslivet.

 

Våre samarbeidspartnere har en unik mulighet til å komme i direkte kontakt med studentene i form av bedriftsbesøk og bedriftspresentasjoner. Dette er en god arena for nettverksbygging og rekruttering. 

Vi vil også kunne promotere relevante stillinger, artikler og arrangementer med våre medlemmer på alle våre plattformer.

Plakater og materiell kan henges opp i og rundt våre studiearealer, i tillegg til logo på vår nettside.

 

For mer informasjon, ta kontakt med bedrift@aksel-uis.no