Partnere

GCE Ocean Technology er en havteknologiklynge med om lag 140 medlemmer/partnere fra hele Norge. Klyngen har et av verdens sterkeste fagmiljøer innen undervanns og hav -teknologi.

https://www.gceocean.no/